Tuyển dụng

Nhân Viên Phát Triển Điểm Bán

Tham mưu chính sách giá bán, khuyến mãi mở mới điểm bán,Chào và bán sản phẩm bột giặt, sữa bột dinh dưỡng, mỹ phẩm, Chăm sóc khách hàng

  • 1